PANTARHIT® FT100 (FM)

Wysokowartościowy superplastyfikator do betonów wg PN-EN 934-2

Nr. produktu 0876

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

PANTARHIT® FT100 (FM) jest silnie działającą domieszką upłynniającą, przeznaczoną do produkcji prefabrykatów betonowych w wysokich klasach konsystencji, przy niskim stosunku wodnocementowym.

PANTARHIT® FT100 (FM) wykazuje wysoką odporność na segregację i sedymentację, zwiększa wytrzymałość początkową betonu bez obróbki cieplnej w niskich temperaturach.

PANTARHIT® FT100 (FM) ma znakomite działanie upłynniające i umożliwia wyprodukowanie z betonu o konsystencji S1 bardzo płynnego betonu S6. Nadaje się również do produkcji betonów SCC oraz ASCC.

PANTARHIT® FT100 (FM) znacznie zwiększa podatność betonu na zagęszczanie.

SPOSÓB DZIAŁANIA

PANTARHIT® FT100 (FM) powoduje, dzięki działaniu sterycznych sił odpychających, znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki czemu powstaje jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na zagęszczanie.

Dzięki specjalnej budowie produktu, zapewnia on wydłużony czas urabialności przy jednocześnie postępującym procesie hydratacji cementu.

DOZOWANIE / ZUŻYCIE

Zalecany zakres dozowania: 0,2 – 2,2 M.-% w stosunku do masy cementu.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X