PANTARHIT® PC180 (FM)

Superplastyfikator zgodny z EN 934-2 dla betonów prefabrykowanych

Nr. produktu 0892

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

PANTARHIT® PC180 (FM) jest wysokowartościowym superplastyfikatorem przeznaczonym do produkcji betonów w wysokich klasach konsystencji przy jednoczesnym niskim wskaźniku W/C.

PANTARHIT® PC180 (FM) zapewnia wysokie wytrzymałości wczesne bez obróbki cieplnej. Dzięki temu skrócony jest czas rozszalowywania elementów, co zwiększa produktywność zakładu.

PANTARHIT® PC180 (FM) ma bardzo silne działanie upłynniające. Z betonu o konsystencji F1, można wyprodukować beton ciekły F6. Produkt nadaje się również do betonów SCC oraz ASCC.

PANTARHIT® PC180 (FM) umożliwia łatwe betonowanie elementów cienkościennych i gęstozbrojonych przy ograniczeniu zagęszczenia betonu do minimum.

SPOSÓB DZIAŁANIA

PANTARHIT® PC180 (FM) powoduje, dzięki działaniu sterycznych sił odpychających, znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki czemu powstaje jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na zagęszczanie.

Dzięki odpowiedniej budowie domieszki, zapewnia ona wydłużony czas urabialności przy jednoczesnym postępie hydratacji cementu.

DOZOWANIE / ZUŻYCIE

Zalecany zakres dozowania: 0,2 – 2,65 % w stosunku do masy cementu.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X