OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

strony internetowej firmy Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG


Cieszymy się, że odwiedzili Państwo stronę internetową firmy Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG (dalej zwanej Ha-Be). Ha-Be traktuje ochronę Państwa prawa do prywatności bardzo poważnie. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane, w jakim zakresie i w jakich celach są gromadzone i wykorzystywane w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez usługodawców zewnętrznych.   

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji Państwa tożsamości. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie dane, które mówią coś o osobie żyjącej, niezależnie od tego, w jakiej formie to następuje. Są to  informacje, takie jak Państwa prawdziwe imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu. Do danych osobowych nie zalicza się informacji, które nie są bezpośrednio kojarzone z Państwa prawdziwą tożsamością (np. preferowane strony internetowe lub liczba użytkowników strony). Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości. W przypadku Państwa rejestracji do jednej z naszych usług spersonalizowanych, zamówienia produktu lub zawarcia abonamentu zapytamy Państwa o nazwisko i inne informacje dotyczące Państwa osoby. Do Państwa należy decyzja, czy podadzą Państwo te dane. Państwa dane zapisujemy na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do nich ma niewielkie grono specjalnie upoważnionych osób zajmujących się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną serwera.       

Usługi i aplikacje stron trzecich
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów Google Analytics. Operatorem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez ciasteczko odnośnie korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej trafiają z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Zapisywanie ciasteczek w ramach funkcji Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników

Anonimizacja IP
Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych Państwa adres IP zostanie przetworzony przez Google na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, gdzie następnie jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka przeglądarki
Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny. Aby nie dopuścić do przekazywania firmie Google danych utworzonych przez ciasteczko dotyczących korzystania z witryny (w tym również z adresu IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sprzeciw wobec gromadzenia danych osobowych
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics. W tym celu wystarczy kliknąć na poniższy link. Zostanie zapisane ciasteczko OPT-OUT, które uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzin niniejszej witryny internetowej w przyszłości: dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Objection to Data Recording
Your can prevent the recording of your data by Google Analytics by clicking the following link. This will set an opt-out cookie that prevents recording of your data during future visits to this website. Deactivate Google Analytics
You can find more information on the handling of user data by Google Analytics in Google's data protection statement: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia
Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych zlecenia i w pełnym zakresie realizujemy restrykcyjne wytyczne niemieckich urzędów ochrony danych osobowych przy korzystaniu z usługi Google Analytics.

Udostępnienie strony internetowej
Podczas wejścia na naszą stronę internetową Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane na nasz serwer internetowy. Są to:
• adres IP, wzgl. nazwa hosta użytkownika
• typ i wersja przeglądarki
• system operacyjny użytkownika
• data i godzina zapytania serwera
• adres odsyłający URL

Państwa adres IP musi zostać zarejestrowany przez nasz system w czasie udostępniania strony internetowej, aby technicznie umożliwić Państwu dostęp do witryny. Państwa adres IP jest zapisywany wyłącznie na czas Państwa sesji. Ze względu na to, że gromadzenie danych jest bezwzględnie konieczne, aby technicznie udostępnić stronę internetową, użytkownik nie może sprzeciwić się takiej praktyce, natomiast my nie mamy możliwości usunięcia danych. Adres IP zostaje usunięty automatycznie z chwilą opuszczenia strony internetowej. Dane przesłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę zostają zapisane w tzw. plikach dziennika. Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych. Państwa adres IP po przeniesieniu do plików dziennika zostaje poddany modyfikacji i w ten sposób zanonimizowany. Oznacza to, że przyporządkowanie zapisanych danych do konkretnej osoby nie jest już możliwe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych niezbędnych do spełnienia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Informacje dotyczące Państwa osoby wykorzystujemy w przypadku zamówień produktów tylko w obrębie działów, które potrzebują ich do wykonania swoich zadań, jak również w obrębie przedsiębiorstw połączonych z firmą HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG w ramach realizacji umowy między klientem i przedsiębiorstwem. Danych tych nie przekazujemy stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Jeżeli w ramach przetwarzania danych zlecenia nastąpiłoby przekazanie danych usługodawcom, wówczas są oni zobowiązani do przestrzegania federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) i ewentualnie innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad Polityki Prywatności firmy HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG. W przypadku gdy zostaniemy zobowiązani ustawowo lub na mocy postanowienia sądowego, przekażemy Państwa dane jednostkom upoważnionym do pozyskiwania takich informacji. consent by sending a corresponding notification to us with effect for the future.

Prawo do informacji, sprostowania, blokady, usunięcia i sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji o zapisanych Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, zablokowania lub – niezależnie od zalecanego przepisami obowiązku zapisu danych w celu realizacji transakcji biznesowych – do usunięcia Państwa danych osobowych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili na podany poniżej adres.
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG
Stüvestraße 39
31785 Hameln
info@ha-be.com

Aby blokada danych mogła być w każdej chwili uwzględniona, dane te muszą być przechowywane w celach kontrolnych w pliku blokady. Mogą Państwo również zażądać usunięcia danych, o ile nie istnieje ustawowe zobowiązanie do archiwizacji. Jeżeli istnieje takie zobowiązanie, zablokujemy Państwa dane na życzenie.
Mają Państwo prawo do zmian lub wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość poprzez przekazanie nam stosownej informacji.

STOSOWANIE CIASTECZEK

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. ciasteczka. Ciasteczka nie powodują szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą do tego, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.
Większość wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Po zakończeniu odwiedzin naszej strony internetowej zostaną one usunięte automatycznie. Inne ciasteczka pozostaną zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa. Ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy okazji kolejnej wizyty.

W swojej przeglądarce mogą Państwo wprowadzić ustawienia, dzięki którym zostaną Państwo poinformowani o zamiarze zapisania ciasteczek oraz będą Państwo mieli możliwość akceptacji ciasteczek w konkretnym przypadku, w określonych przypadkach lub generalnego ich odrzucenia, jak również aktywacji automatycznego usuwania ciasteczek w momencie zamknięcia przeglądarki. Dezaktywacja ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny internetowej.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępnienia określonych, preferowanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku zapisywania innych ciasteczek (np. ciasteczek do analizy Państwa ruchu w sieci) zostaną one osobno omówione w niniejszej Polityce Prywatności. 

DZIECI

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny przesyłać do nas danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie wymagamy danych osobowych od dzieci, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.
                   

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza oferta internetowa zawiera linki odsyłające do innych witryn. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy operatorzy tych witryn przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.
               

PYTANIA I KOMENTARZE

W przypadku pytań, sugestii lub komentarzy dotyczących kwestii ochrony danych osobowych należy zwrócić się drogą mailową pod właściwy adres w firmie HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG: datenschutz@ha-be.com. Dynamiczny rozwój Internetu wymaga od nas dokonywania co pewien czas zmian adaptacyjnych w naszej Polityce Prywatności. W tym miejscu będą Państwo informowani o nowościach.
                             
Hameln, maj 2018 r.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X