PANTARHIT® FT750 (FM)

Domieszka upłynniająca zgodna z PN-EN 934-2:2002

Nr. produktu 0858

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

PANTARHIT® FT 750 (FM) przeznaczony jest do produkcji betonu w zakładach prefabrykacji elementów betonowych o wysokiej wytrzymałości początkowej bez potrzeby podgrzewania betonu nawet w niskich temperaturach. W szczególności może być stosowany do produkcji betonów lekkich, wysokowartościowych i samozagęszczalnych.

Zastosowanie PANTARHIT® FT 750 (FM) umożliwia łatwe betonowanie elementów cienkościennych i gęstozbrojonych przy ograniczeniu zagęszczania betonu do minimum.

SPOSÓB DZIAŁANIA

PANTARHIT® FT 750 (FM) powoduje, dzięki działaniu sterycznych sił odpychających, znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki czemu powstaje bardzo jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na zagęszczanie.

PANTARHIT® FT 750 (FM) powoduje bardzo silne upłynnienie betonu, a jednocześnie nadaje betonowi wymaganą spoistość i dlatego nawet bardzo ciekły beton zachowuje swoją jednorodność.

DOZOWANIE / ZUŻYCIE

Zalecany zakres dozowania domieszki: 0,20 – 2,65 % w stosunku do masy cementu.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X