WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG

               
Firma Ha-Be Betonchemie ciągle sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej. Mimo staranności, niektóre dane mogą jednak w międzyczasie ulec zmianie. Nie można zatem poręczyć za aktualność, prawidłowość oraz kompletność udostępnionych informacji. Wyklucza się każdego rodzaju odpowiedzialność za szkody, które powstały bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile te nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Wszystkie informacje o produkcie publikowane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub innego rodzaju informacje są udostępniane przez firmę Ha-Be Betonchemie zgodnie z najlepszą wiedzą. Żadne z tych informacji nie stanowią ani gwarancji, zapewnienia czy też odpowiedzialności ze strony firmy Ha-Be ani też nie zwalniają użytkownika z przeprowadzania własnych badań i testów.
Firma Ha-Be Betonchemie może w każdej chwili dokonywać zmian na stronnie internetowej bez uprzedniego informowania o tym, częściowo lub w całości, zgodnie z własnym uznaniem oraz bez przejmowania odpowiedzialności oraz/lub przerwać jej eksploatację i nie jest zobowiązana do aktualizowania strony internetowej.

ODNOŚNIKI & LINKI

Jeśli na naszych stronach internetowych znajdują się linki (odnośniki) do innych stron internetowych, które są proponowane przez osoby trzecie, niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że nie mamy wpływu na treść zewnętrznych stron i dlatego nie udzielamy rękojmi za ich zgodność z prawem, prawidłowość oraz kompletność, oraz że zachowujemy dystans do prezentowanych na tych stronach treści, jak i że nie są one naszą własnością. Jednocześnie zalecamy Państwu, abyście dokładnie stosowali się do warunków korzystania, wskazań dt. ochrony danych oraz innych ustawowych wskazań innych stron internetowych. Firma Ha-Be Betonchemie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania już udostępnionych informacji.


<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X