CERTYFIKATY

Wewnątrzzakładowa kontrola produkcji

                   
Nasze domieszki do betonu, środki pielęgnacyjne i barwniki do betonu są kontrolowane zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowej kontroli produkcji, ich jakość każdorazowo spełnia wymogi norm .

DOMIESZKI DO BETONU

Certyfikat zgodności CE wewnątrzzakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą DIN EN 934, wystawiony jest przez stowarzyszenie nadzorujące jakość Qualitätsgemeinschaft e.V.
           

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

Certyfikat wewnątrzzakładowej kontroli produkcji zgodnie z TL NBM-StB 09, wystawiony jest przez stowarzyszenie nadzorujące jakość Qualitätsgemeinschaft e.V.

BARWNIKI DO BETONU

Certyfikat zgodności CE wewnątrzzakładowej kontroli produkcji wystawiony jest zgodnie z normą DIN 12878 przez Kiwa GmbH.
   

WŁÓKNA

Certyfikat zgodny z wymogami ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego
nr Z.-3.73-2073, wydany przez RWTH Aachen.

   

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

       
Poprzez stosowanie oznakowania CE, producent, podmiot wprowadzający do obrotu lub pełnomocnik UE oświadcza zgodnie z rozporządzeniem UE 765/2008, że „produkt spełnia wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego wprowadzenie na rynek“.               <   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X