PANTARHIT® PC110 (FM)

Wysokowartościowa domieszka zgodna z PN-EN 934-2 dla prefabrykacji

Nr. produktu 0854

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

PANTARHIT® PC110 (FM) jest silnie działającą domieszką upłynniającą przeznaczoną do betonów prefabrykowanych o wysokiej klasie konsystencji przy niskim stosunku w/c.

PANTARHIT® PC110 (FM) zwiększa wytrzymałość początkową betonu przy niskich temperaturach, bez obróbki cieplnej. Dodatkowo stabilizuje mieszankę, zwiększa jej jednorodność i przeciwdziała sedymentacji.

PANTARHIT® PC110 (FM) ma bardzo dobre działanie upłynniające. Z betonu o konsystencji (F1) można wyprodukować beton bardzo płynny (F6).
Produkt nadaje się również do produkcji betonów lekko- i samozagęszczalnych.

PANTARHIT® PC110 (FM) umożliwia łatwe betonowanie elementów cienkościennych i gęstozbrojonych przy ograniczeniu zagęszczenia betonu do minimum.

SPOSÓB DZIAŁANIA

PANTARHIT® PC110 (FM) powoduje, dzięki działaniu sterycznych sił odpychających, znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki czemu powstaje jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na zagęszczanie.

DOZOWANIE / ZUŻYCIE

Zalecany zakres dozowania: 0,2 – 2,1 M.-% w stosunku do masy cementu.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X