PANTARHIT® PC670 (FM)

Superplastyfikator PCE do betonów prefabrykowanych

Nr. produktu 0696

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ

PANTARHIT® PC670 (FM) jest wysokowydajnym superlastyfikatorem przeznaczonym do betonów o wysokich konsystencjach przy niskim wskaźniku W/C.

Superplastyfikator zwiększa wytrzymałości wczesne w niskich temperaturach bez obróbki cieplnej. Tym samym, skraca proces produkcyjny elementów prefabrykowanych.

Domieszka znakomicie upłynnia mieszankę betonową, jednocześnie zapewniając jej spoistość, również w wyższych klasach konsystencji.

PANTARHIT® PC670 (FM) nadaje się do produkcji betonów SCC.

Połączenie szybszego rozwoju wytrzymałości z wysoką urabialnością może prowadzić do korzyści technicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych takich jak:
  • eliminacja podgrzewania szalunków
  • zmniejszenie energii potrzebnej do zagęszczania mieszanki
  • szybsza rotacja form
  • optymalizacja czasu obróbki betonu

Wszystkie w/w czynniki zwiększają produktywność zakładów prefabrykacji.

SPOSÓB DZIAŁANIA

PANTARHIT® PC670 (FM) powoduje, dzięki działaniu sterycznych sił odpychających, znakomite zdyspergowanie cementu w betonie, dzięki czemu powstaje jednorodna i płynna dyspersja cementowa, która umożliwia znaczne polepszenie urabialności betonu i jego podatności na zagęszczanie.

Zastosowanie PANTARHIT® PC670 (FM) pozwala wyprodukować mieszankę o niskiej lepkości, która poprawia urabialność oraz zagęszczalność betonu.

DOZOWANIE / ZUŻYCIE

Zalecany zakres dozowania: 0,2 – 2,65 M.-% w stosunku do masy cementu.
<   
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików Cookies. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików Cookies.
Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w naszej polityce prywatności.
X